Hledat
Euro
Kategorie
  Menu Zavřít
  Zpět

  Zkouška záchranářské způsobilosti

  Zkouška záchranářské způsobilosti (ZZZ) má za cíl prověřit způsobilost psa a jeho základní předpoklady k budoucímu možnému využití v některém ze směrů záchranářského výcviku. Obsahuje 4 rovnocenné disciplíny hodnocené shodně 50 body (příp. dělené na 5 cviků po 10 bodech uvnitř disciplíny) a je jedinou zkouškou, při níž rozhodčí vydává povely.

  (1) stopa (50 bodů)
  (2) Cviky poslušnosti 10+10+10+10+10 (50 bodů)
  (3) Překonávání překážek 10+10+10+10+10 (50 bodů)
  (4) Speciální cviky 10+10+10+10+10 (50 bodů)
  CELKEM BODŮ 200 bodů

  Stopa
  300 kroků dlouhá cizí stopa zvedaná vzápětí po položeni, s 1 předmětem položeným v prvním úseku cca po 100 krocích, s 1 pravoúhlým lomem, s osobou kladeče ležící na konci stopy a zahalenou ve vlastni přikrývce, začátek stopy je označen a opatřen předmětem kladeče v sáčku k nasumování. Psovod může být přítomen kladení stopy. Pes musí být však vždy umístěn tak, aby neviděl kladeče odcházet ani uléhat.

  Poslušnost
  (1) Ovladatelnost na vodítku (chůze, klus) s obraty (10 bodů)
  (2) Polohy psa u nohy psovoda na vodítku (sedni, lehni, vstaň) (10 bodů)
  (3) Aport volný libovolného předmětu (10 bodů)
  (4) Štěkáni psa na povel vsedě na vodítku u nohy (10 bodů)
  (5) Odloženi dlouhodobé s rušivými hluky (10 bodů)

  Překážky
  (1) Kladina nízká s náběhovými prkny (10 bodů)
  (2) Pohyblivá lávka na sudech (10 bodů)
  (3) Skok vysoký přes proutěnou překážku 80 cm vysokou (10 bodů)
  (4) Skok daleký 150 cm přes příkop nebo překážku (10 bodů)
  (5) Proplazení rourou 3 m dlouhou (10 bodů)

  Překážky v sestavě zkoušky ZZZ se výjimečně překonávají pouze jedním směrem, bez vodítka a souběžně se psovodem.

  Speciální cviky
  (1) Průchod mezi dvěma ohni asi 3 kroky od sebe vzdálenými (10 bodů)
  (2) Překonáni nepříjemného materiálu v prostoru 3x3 kroky (10 bodů)
  (3) Kontakt se dvěma cizími osobami za přítomnosti psovoda (10 bodů) 
  (nakládáni na dopravní prostředek apod.)
  (4) Doprava na otevřeném dopravním prostředku (přívěs) (10 bodů)
  (5) Přímé označeni ležící osoby na 20 kroků v otevřeném terénu (pes vidí osobu odcházet a uléhat) (10 bodů)


  Bodový rozpis stopy ZZZ:
  1. Nasumování a zachycení stopy (10 bodů)
  2. Sledování 1. úseku stopy (10 bodů)
  3. Označení předmětu (5 bodů)
  4. Vypracování lomu (5 bodů)
  5. Sledování 2. úseku stopy (10 bodů)
  6. Označeni osoby (10 bodů)


  Zdroj: Zkušební řád svazu záchranných brigád kynologů ČR (1997)

  Několik poznámek na konec:
  V této zkoušce se drží vodítko v levé ruce. Doprava na otevřeném dopravním prostředku, může být realizována v otevřeném kufru např. formana. Jako nepříjemný materiál slouží např. suť, tér papír s kameny, stará madrace atd.
  Komentáře
  Vložte svůj komentář Zavřít