Hledat
Euro
Kategorie
  Menu Zavřít
  Zpět

  Spojí se ČKS a MSKS?

  Tento dopis přišel všem organizacím, které sdružuje MSKS. Posuďte sami, zda jste pro sjednocení těchto svazů nebo ne:

  ---------- dopis -------------

  Všem základním kynologickým organizacím Moravskoslezského kynologického svazu

  Vážení přátelé,
  dopisem ze dne 7.8.2000 se obrátilo předsednictvo Českého kynologického svazu na předsednictvo Moravskoslezského Kynologického svazu s výzvou ke sloučení obou našich svazů a vytvoření jediného subjektu v oblasti sportovní kynologie v České republice.
  IC tomuto závažnému kroku nás vede snaha o sjednocení veškeré činnosti ve zmiňované oblasti a podmínek, za jakých je tato činnost prováděna. To znamená, že sportovní kynologie by náležela uvnitř i navenek jednotné organizační struktuře, prováděla by se podle jednotných řádů, směrnic a pokynů, jejichž výklad by zaručeně byl jednotný.
  Náš kynologický sport si dozajista zaslouží minimálně dvoustupňové postupové soutěže v jednotlivých kategoriích s vyvrcholením v republikovém Mistrovství. Státní reprezentace musí být záležitostí skutečně celé naší kynologické základny. Současný stav za existence dvou našich svazů je jakýmsi násilným provizoriem. Svazová Mistrovství jsou sice vzájemně otevřena i psovodům z druhého svazu, ale co naplat, Mistrovství ČR to nenahradí. Státní reprezentace je zajišťována podle osvědčeného modelu, čili výběr reprezentantů je prováděn bez ohledu na svazovou příslušnost, ale je nutné zdůraznit, že veškeré finanční krytí rozdílu skutečných nákladů a státních dotací na reprezentaci je zajišťováno z prostředků Českého kynologického svazu (již od roku 1993).
  Není záměrem tohoto otevřeného dopisu popisovat příčiny, proč nefunguje spolupráce obou našich svazů. Snad vinou odlišného pohledu na skutečně komplexní řešení veškeré problematiky s naším sportem spojené, nebo vinou jednotlivců, kteří zásadním způsobem ovlivňují jednání našich vrcholných orgánů. Domníváme se, že utvořením jediného subjektu v oblasti sportovní kynologie by se celý systém řízení značně zjednodušil, zefektivnil, nehledě k tomu, že pro utvoření společného vrcholného orgánu by se značně rozšířil kádr potenciálních kandidátů.
  4. sjezd Českého kynologického svazu tuto problematiku na svém jednání 3.12.2000 projednal a dovolujeme si vás proto oslovit výzvou k zamyšlení před nadcházejícím sjezdem Moravskoslezského kynologického svazu, který proběhne počátkem roku 2001.
  Výše uvedené úvahy vycházejí z názoru větší části kynologické veřejnosti organizované v obou našich svazech, že rozdělení sportovní kynologie v r. 1990 bylo poplatné dnes již překonaným separátním tendencím v tehdejší české společnosti a nemělo jednoznačnou podporu kynologické veřejnosti v moravskoslezském regionu.

  S přátelským pozdravem za předsednictvo Českého kynologického svazu
  V Praze, dne 17. 1. 2001
  Šmolík Jaroslav, Předseda ČKS

  ---------- konec dopisu -------------

  Má své výhody být v MSKS či ČKS? Jak se žije klubům pod MSKS a jak klubům pod ČKS? Přidávejte své názory na sjednocení či nesjednocení do komentáře.

  Komentáře
  Vložte svůj komentář Zavřít