Hledat
Euro
Kategorie
  Menu Zavřít
  Zpět

  Pachové značení u psa domácího (Canis familliaris)

  Dostal se k nám před časem sborník z 33. etologické konference v Jihlavě, konané v roce 2006. A věřte nebo ne, teorií, která je velmi hojně rozšířena v povědomí chovatelské veřejnosti se zabýval jeden příspěvek autorů paní Lucie Šulcové a pana Luďka Bartoše prezentované na této akci formou posteru.

  V jejich práci byla testovány tři teorie (hypotézy).

  Hypotéza č.1: Psi značkují močí na vyvýšených kolmých objektech jako jsou stromy, zdi budov a lampy častěji než na zem.

  Hypotéza 2: Psi značkují na nový objekt (umělohmotný kbelík, na začátku každého pozorování vždy čistě umytý) tím častěji, čím více psů před nimi jej označkovalo.

  Hypotéza 3: Jestliže pes zjistí označkování předmětu jiným psem, bude se snažit tuto pachovou značku přeznačkovat.

  Pozorovatel zaznamenával plemeno psa, výšku psa v kohoutku, zda byl pes na vodítku, zda a na co značkoval a pro hypotézu 2 a 3 pokolikáté byl kbelík na lokalitě.

  Před sledováním a rozborem hypotézy 1 byla rozdělena místa, na která psy značkovali, na značkování na „zem“ (tráva, tráva pod keřem, zem a chodník) a značkování na vyvýšený objekt (strom, lampa, zeď, hromada listí).

  Pro hypotézu 1 bylo na dvou sídlištích v Praze sledováno 194 psů 34 různých plemen, celkem 876 pozorování značkování močí. Pro hypotézu 2 a 3 82 psů 22 různých plemen.

  A jak to dopadlo?

  Pravděpodobnost značkování na vyvýšený objekt byla ovlivněna pouze výškou psa v kohoutku s tím, že pravděpodobnost značkování na vyvýšený objekt stoupala s výškou psa.

  Když se kbelík nacházel v lokalitě poprvé, pravděpodobnost, že jej psi označkují byla nejvyšší. Tato pravděpodobnost byla nižší, když pes přišel do lokality v daný den později a kbelík se nacházel na tomto místě opakovaně. Značkování nového objektu ovlivňovalo pouze pořadí, v jakém pes přicházel k omytému objektu, s rostoucím pořadím psů klesala pravděpodobnost, že daný objekt označkují.

  Psi objekty nepřeznačkovávali, ale naopak, o značkování ztráceli zájem, pokud tyto objekty již byly značkovány. Z tohoto důvodu je málo pravděpodobné, že by základní funkcí značkování byla teritorialita.

  No, budeme muset své zažité vnímání značkování trochu poupravit….:-)

  Komentáře
  Vložte svůj komentář Zavřít